อยากมี Call Center ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

1. ประเมินปริมาณสายที่ลูกค้าจะติดต่อมายัง Call Center แบ่งตามหัวข้อที่ติดต่อสอบถาม และช่วงเวลา เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1-3 เดือน
2. หาระบบ Call Center  ที่เหมาะสมกับความต้องการ และ ตามงบประมาณควรพิจารณาจากความต้องการใช้จริง
3. เตรียมสถานที่ ควรเงียบและเป็นสัดส่วน และอุปกรณ์การทำงานต้องมีคุณภาพ สะดวกและดูแลรักษา
4. จัดอบรม ข้อมูลสินค้า จิตวิทยาการให้บริการ กระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการรับเรื่องหรือประสานงาน ข้อควรปฎิบัติหรือหลีกเลี่ยงให้แก่บุคคลากร
5. มีการประเมินผล รวบรวมปัญหาและข้อมูลเพื่อประเมิณผลการทำงาน

เรียบเรียงจากบทความ : คุณ กฤตาภร ณ นคร
รุปภาพประกอบ : Dennis Skley

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *