C-Logic Cloud Call Center

 

C-Logic Cloud Call Center คือระบบ Call Center เหมาะสำหรับลูกค้า :

 • มีสถานที่อยู่แล้ว
 • มีพนักงานรับสายอยู่แล้ว
 • มีความรู้ในการบริหารจัดการพนักงานแล้ว
 • ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ Call Center
 • ไม่มีความรู้เรื่องระบบไอที
 • ต้องการ Set Up ระบบ Call Center อย่างรวดเร็ว หรือต้องการขยายหรือลดในอนาคต
 • วิธีการดำเนินงาน
 • ติดตั้งระบบ Call Center ไว้ที่สำนักงานของท่าน
 • สอนวิธีใช้งาน
 • มีเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบให้ตลอด 24 ชม.
 • คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

Call Now : 085 108 5588