C Logic Cloud Contact Center

C Logic Cloud Contact Center อีกทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการมีระบบ Contact Center ที่สำนักงานของท่านแต่ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ

ข้อพิจารณาในการใช้บริการ C Logic Cloud Contact Center

 • ມີສະຖານທີ່ແລ້ວ
 • ປະຕິບັດການມີແລ້ວ
 • ການຈັດການຄວາມຮູ້ແລະພະນັກງານ.
 • ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ Contact Center
 • ໂດຍບໍ່ມີການຄວາມຮູ້ຂອງລະບົບໄອທີ
 • ต้องการ Set Up ระบบ Contact Center อย่างรวดเร็ว หรือต้องการขยายหรือลดในอนาคต

ວິທີການດໍາເນີນງານ

 • ติดตั้งระบบ Contact Center ไว้ที่สำนักงานของท่าน
 • HOW-TO
 • ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຢູ່ສະເຫມີ 24.
 • ຮຽກເກັບເງິນຈາກພື້ນຖານປະຈໍາເດືອນ.
 • ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ C Logic ແລະຫ້ອງການລູກຄ້າ.

ໂທໃນປັດຈຸບັນ: 085 108 5588