ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ

ຖານຄວາມຮູ້ແມ່ນລະບົບຖານຂໍ້ມູນສໍາລັບພະນັກງານທີ່ໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການບໍລິການທາງໂທລະສັບ. ລະບົບຈະຈັດເກັບລະບົບ. ສະດວກສໍາລັບພະນັກງານທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ສົນທະນາກັບຜູ້ຄົນ.