ການລາຍງານ / ແຜງຄວບຄຸມ

screen-shot-2016-11-25-at-1-53-30-pm

ການລາຍງານ C: ແມ່ນລະບົບການລາຍງານຂອງທີມ Call Center ທັງຫມົດທີ່ຕິດຕໍ່, ລະບົບຈະບັນທຶກສະຖານະການທັງຫມົດ. ນີ້ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນຫນ້າຈໍສໍາຮອງຫຼືຫນ້າຈໍເພື່ອສະແດງສະຖານະພາບ (Dashboard).

  • ຈໍານວນຂອງການໂທທີ່ກໍາລັງເຂົ້າມາພົວພັນທັງຫມົດທີ່ໃຊ້ເວລາວ່າ.
  • ພະນັກງານສາຍການສະຫນອງທີ່ມີຢູ່.
  • ປະລິມານຂອງການໂທ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, call ລໍຖ້າທັງຫມົດ.
  • ປະລິມານຂອງການໂທ, ພະນັກງານບໍ່ສາມາດຮັບສາຍ.
  • ພະນັກງານລັດທັງຫມົດແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້.
  • ສະເລ່ຍ staffed ແຕ່ໂທ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: 085 108 5588.