Interface User

C-Logic Soft Phone ແມ່ນໂປລແກລມສໍາລັບການໃຊ້ງານຂອງພະນັກງານ. ໃຊ້ສໍາລັບການໂທແລະຮັບສາຍ. ລະບົບສະແດງສະຖານະພາບເຊັ່ນ:

  • Login-Out-Break Time
  • ໂທໄປ
  • ໂທມາຕິດຕໍ່
  • ຈໍານວນຂອງການໂທໄດ້ຮັບ
  • ຈໍານວນຂອງການລໍຖ້າການຕິດຕໍ່ອອນໄລນ໌.
  • ຈໍານວນຂອງການໂທທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການ.
  • ທ່ານບໍ່ສາມາດໂທຫາສະຖານະພາບ
  • ຟັງການສົນທະນາກັບຄືນໄປບ່ອນ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: 085 108 5588.