System Rental Solutions

บริการให้บริการเช่าระบบ Contact Center ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินงานโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนซื้อระบบ เพี่ยงแต่ลูกค้าจ่ายค่าบริการเช่าระบบเป็นรายเดือน CTC LOGIC จะ Set Up ระบบและติดตั้งระบบไว้ที่สำนักงานของท่าน และพร้อมกับบริการหลังการขายให้กับท่าน

CTC Logicให้บริการเช่าระบบ Contact Center โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ของลูกค้าและคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ข้อควรพิจารณาในการเลือก Solution มีดังนี้

 1. ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະລົງທຶນໃນລະບົບ
 2. ໂດຍບໍ່ມີການຄວາມຮູ້ຂອງໄອທີ
 3. ສະຖານທີ່ແລະພະນັກງານໄດ້ຮັບການໂທແລ້ວ.
 4. ดำเนินการ Contact Center มาอยู่แล้ว
 5. ต้องการระบบ Contact Center ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้
 6. ต้องการระบบ Contact Center ที่สามารถรองรับสายที่เข้ามาพร้อมๆกันมากๆ

ຂັ້ນຕອນຂອງການບໍລິການ

 1. ศึกษาความต้องการ Contact Center ของลูกค้า
 2. ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງຕົນ.
 3. ລະບົບການກະກຽມ
 4. ປຶກສາຫາລືໃນການກະກຽມຂອງສະຖານທີ່ຂອງລູກຄ້າໄດ້.
 5. ຕິດຕັ້ງ
 6. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຝຶກອົບຮົມ
 7. ຫຼັງຈາກການບໍລິການການຂາຍ ພະນັກງານມີຄວາມສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດບໍລິຫານສັນຍາເຊົ່າໄດ້.
 8. ຮຽກເກັບເງິນຈາກພື້ນຖານປະຈໍາເດືອນ.

ໂທໃນປັດຈຸບັນ: 085 108 5588