ACD : ระบบกระจายสายอัตโนมัติ

 ACD : นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการให้บริการ Call Center

  • ระบบสามารถกระจายโทรศัพท์ของลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระบบเท่านั้น  ทำให้ลูกค้าได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการเสมอ
  • มีความยืดหยุ่นในการกำหนดวิธีการกระจายสาย, การตรวจสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่รับสายกับความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ (Skill Base Routing)
  • สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของสายที่เข้ามาในระบบได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 085 108 5588