ต้องการซื้อระบบ Contact Center


ติดตั้งระบบไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ลงทุนครั้งเดียวมีบริการหลังการขาย

คือการจัดหาระบบ Contact Center ไว้ที่ออฟฟิสของท่านเอง

ข้อพิจารณาในการซื้อระบบไว้เป็นของตนเอง

1. มีความรู้ทางด้านระบบและต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานตลอดเวลา

2. สถานที่เหมาะสมในการจัดวางระบบที่ดี

3. มีจำนวณพนักงาน Contact Center ที่มาก

4. มีงบประมาณการลงทุน

5. มีระบบการทำงานที่ซับซ้อน

6. ต้องการระบบรักษาข้อมูลที่สูง

ข้อดี

1. สามารถควบคุมระบบการทำงานได้ดี

2. สามารถพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบอื่นะได้

3. เป็นการลงทุนระยะยาว

ข้อเสีย

1. ใช้งบประมาณการลงทุนที่สูง

2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีความรูเฉพาะทางในการดูแลระบบ

3. เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบทุกปี

4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

5. ใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดื่อนในการดำเนินการ Set Up ระบบ

Call Now  : 085 108 5588