การให้บริการ

C Logic Contact Center  รองรับและให้บริการ 3 รูปแบบหลักๆ คือ

  1. On Premise : คือการที่ลูกค้าซื้อทั้งระบบและคิดคั้งที่สำนักงานของลูกค้าเอง ลูกค้าจะลงทุนครั้งเดียวทั้งระบบ โดยทางทีมงานจะให้คำปรึกษาการออกแบบระบบทั้งหมดและสอนการใช้งานทั้งผู้ดูและระบบและผู้ใช้งาน
  2. System Rental : คือการเช่าระบบจาก CTC Logic โดยที่ CTC Logic จะเป็นผู้เตรียนระบบไปติดตั้งที่าถานที่ของลูกค้า ลูกค้าจะชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เหมาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการลงทุนครั้งเดียวและไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ทีมงานจะให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นเพื่อหา Solutions ที่เหมาะสมที่สุด CTC Logic จะดูแลระบบและบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญา
  3. Cloud Contact Center : คือการที่ลูกค้าเช่าระบบเป็นรายเดือนโดยที่ระบบไม่ได้อยู่ที่สถานที่ของลูกค้า ลูกค้าชำระค่าบริการเป็นรายเดือน เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีพนักงานและสถานที่อยู่แล้ว ขอดีคือลูกค้าไม่ต้องมีความรู้เรื่องระบบและเป็นการลงทุนที่ต่ำมาก

Call Now : 0851085588

Line Id : @clogic