Trung tâm C Logic Cloud Call

C Logic Cloud Call Center là một lựa chọn khác cho những khách hàng muốn có một trung tâm cuộc gọi trong văn phòng của bạn nhưng không muốn đầu tư vào một hệ thống.

Cân nhắc sử dụng C Logic Cloud Call Center

 • Với các địa điểm đã
 • Nhà điều hành có đã
 • Kiến thức quản lý và nhân viên.
 • Các nhà đầu tư không muốn mua các Call Center.
 • Nếu không có kiến ​​thức về hệ thống CNTT
 • Để Thiết lập hệ thống Call Center một cách nhanh chóng, hoặc muốn mở rộng hoặc giảm trong thời gian tới.

Phương pháp hoạt động

 • hệ thống Call Center được lắp đặt tại văn phòng của bạn.
 • HƯỚNG DẪN
 • Quản trị phải liên tục xem 24.
 • Sạc hàng tháng.
 • Kết nối Internet tốc độ cao giữa C Logic Data Center và văn phòng của khách hàng.

Gọi ngay bây giờ: 085 108 5588