Trung tâm C-Logic Cloud Call

 

C-Logic Cloud Call Center là một hệ thống trung tâm cuộc gọi cho khách hàng:

 • Với các địa điểm đã
 • Nhà điều hành có đã
 • Kiến thức quản lý và nhân viên.
 • Các nhà đầu tư không muốn mua các Call Center.
 • Nếu không có kiến ​​thức về hệ thống CNTT
 • Để Thiết lập hệ thống Call Center một cách nhanh chóng, hoặc muốn mở rộng hoặc giảm trong thời gian tới.
 • Phương pháp hoạt động
 • hệ thống Call Center được lắp đặt tại văn phòng của bạn.
 • HƯỚNG DẪN
 • Quản trị phải liên tục xem 24.
 • Sạc hàng tháng.

Gọi ngay bây giờ: 085 108 5588