C Logic Cloud Contact Center

C Logic Cloud Contact Center อีกทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการมีระบบ Contact Center ที่สำนักงานของท่านแต่ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ

ข้อพิจารณาในการใช้บริการ C Logic Cloud Contact Center

 • Với các địa điểm đã
 • Nhà điều hành có đã
 • Kiến thức quản lý và nhân viên.
 • ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ Contact Center
 • Nếu không có kiến ​​thức về hệ thống CNTT
 • ต้องการ Set Up ระบบ Contact Center อย่างรวดเร็ว หรือต้องการขยายหรือลดในอนาคต

Phương pháp hoạt động

 • ติดตั้งระบบ Contact Center ไว้ที่สำนักงานของท่าน
 • HƯỚNG DẪN
 • Quản trị phải liên tục xem 24.
 • Sạc hàng tháng.
 • Kết nối Internet tốc độ cao giữa C Logic Data Center và văn phòng của khách hàng.

Gọi ngay bây giờ: 085 108 5588