C Logic đám mây IP PBX

Giải pháp PBX IP của đám mây là một hệ thống điện thoại. Đây là dịch vụ cho thuê hàng tháng. Đây là một cách khác để tiết kiệm tiền của khách hàng. Và không cần nhân viên CNTT. Ren được đầu tư để mua hệ thống tại văn phòng của bạn. Tất cả các hệ thống đều được đặt tại Trung tâm Dữ liệu Logic của CTC, có hệ thống bảo mật và sao lưu cao. Chỉ cần kết nối Internet với C Logic Server.

Chức năng của hệ thống điện thoại

  1. Hỗ trợ cuộc gọi nội bộ. 1-1000 Cáp nội bộ
  2. Trả lời, gọi vào, ra
  3. Chuyển tiếp cuộc gọi
  4. Cuộc gọi hội nghị
  5. Treo lên

Gọi ngay bây giờ: 085 108 5588