C-Logic Cloud IP-PBX


Giải pháp IP-PBX được tập trung vào việc các cuộc gọi điện thoại từ khách hàng. Một hệ thống phân phối cáp chính xác. Đừng quá rườm rà dây điện thoại สามารถบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้ทันทีไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์แปลงสัญญาณใด มี Features ที่หลากหลายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กร มีระบบ IVR และระบบ CRM ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่

Loại hình doanh nghiệp đang sử dụng giải pháp IP-PBX.
Kinh doanh Call Center 1. Để nhận đơn đặt hàng.
2. Các dịch vụ thông tin kinh doanh.
3. Khách hàng Kinh doanh
4. Đăng ký kinh doanh, đăng ký, quyền cuốn sách.

Chức năng của hệ thống điện thoại

  1. Hỗ trợ cáp nội bộ 10-600
  2. Trả lời, gọi vào, ra
  3. Chuyển tiếp cuộc gọi
  4. Cuộc gọi hội nghị
  5. Treo lên

Gọi ngay bây giờ: 085 108 5588