C Logic đám mây IP PBX

Giải pháp PBX IP của đám mây là một hệ thống điện thoại. Đây là dịch vụ cho thuê hàng tháng. Đây là một cách khác để tiết kiệm tiền của khách hàng. Và không cần nhân viên CNTT. Ren được đầu tư để mua hệ thống tại văn phòng của bạn. Tất cả các hệ thống đều được đặt tại Trung tâm Dữ liệu Logic của CTC, có hệ thống bảo mật và sao lưu cao. Chỉ cần kết nối Internet với C Logic Server.

Functions ของ ระบบโทรศัพ:ท์

  1. Hỗ trợ cáp nội bộ 1-1000
  2. Inbound/Outbound : รับสาย, โทรเข้า, ออก
  3. Call Transfer :โอนสายระหว่างบุคคล และกลุ่ม
  4. Conference Call : ประชุมสาย
  5. Hold Call : พักสาย
  6. Auto Attendant : เสียงรอสาย
  7. Voice Mail : ระบบฝากข้อความ

Gọi ngay bây giờ: 085 108 5588

Sophisticated Method Of Getting Essay Writing Help Melbourne trên trang đầu Smart and practical Way Of Getting Buy College Term Papers