Các Dịch vụ

Omni Channels

ไม่พลาดการให้บริการจากทุกช่องทางให้บริการ

Gọi lại

Campaign Managements

IVR là một hệ thống trả lời tự động Hệ thống sẽ ghi lại tin nhắn thoại trên menu của dịch vụ. Vì vậy, khách hàng có thể lựa chọn từ một danh mục các dịch vụ bằng cách cung cấp người lao động trước khi cuộc gọi. Hệ thống này có thể cung cấp dữ liệu âm thanh để trả lời câu hỏi cơ bản tự động.

Hệ thống kết nối máy tính-máy tính Bằng cách sử dụng hệ thống điện thoại làm phương tiện truyền thông.
Hệ thống tương tác với người dùng bằng giọng nói. Trong khi người dùng sẽ đặt hàng hoặc yêu cầu dịch vụ cho hệ thống bằng cách nhấn vào các nút số trên quay số.
Điện thoại để vận hành hệ điều hành như mong muốn. Nó là một sự thay thế cho những người không có quyền truy cập vào nội thất.
Lưới

Để biết thêm thông tin 0851085588

Dash Board Customizations

CTI ( Computer Telephony Interface) : การเชื่อมต่อของระบบ Contact Center กับระบบ โทรศัพท์และระบบ CRM เพื่อให้การให้บริการของพนักงานและระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเชื่อต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆของลูกค้าได้อีกด้วย

Functions ที่สำคัญอันหนึ่งที่เป็นหัวใจของระบบ Contact Center คือ CRM คือ CTI จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง ระบบโทรศัพท์ ระบบ Contact Center และ CRM เข้าหากันเพื่อให้พนักงานรับสายได้เห็นข้อมูลของลูกค้าจากระบบ CRM เพื่อใช้ในระหว่างการสนทนาแบบ Real Time

Để biết thêm thông tin 0851085588

Kiến thức cơ sở

Kiến thức cơ sở: KB tập trung vào việc thu thập thông tin và kiến ​​thức. Một nhân viên thư viện để có được thông tin cần thiết hiện nay. Điều này sẽ phải tìm và tiếp cận thông tin một cách dễ dàng. Các thông tin có thể trong cơ sở kiến ​​thức, hoặc là nó chỉ là một liên kết đến thông tin là một bổ sung trong cơ sở kiến ​​thức cung cấp Expert Directory, cho phép người dùng kết nối với. chuyên gia thuận Điều hành có thể truy cập thông tin một cách nhanh chóng để chia một cách hiệu quả các thông tin có sẵn với một KB xúc để lưu trữ dữ liệu của bạn vô thời hạn với Access Control để xem ai nên viết những gì một KB để đảm bảo dữ liệu. có ngày càng chính xác tại mọi thời điểm.

Gọi ngay bây giờ: 0851085588

Outbound Manual/Click To Call/Predictive

C Logic có thể gọi hình thức 3.

 1. Hướng dẫn sử dụng cuộc gọi là một cuộc gọi, nhập số điện thoại để gọi.
 2. Xem trước Gọi là để kết nối điện thoại với một cơ sở dữ liệu khách hàng. Các nhân viên đã nghiên cứu dữ liệu khách hàng trước khi thực hiện một cuộc gọi. Bằng cách quay các Nhân viên có thể quay số được liệt kê trên cơ sở dữ liệu để thực hiện cuộc gọi điện thoại ở tất cả (nhấp để gọi).
 3. Predictive and Click to Call คือการใส่ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรียนร้อยแล้วและทำการแจกไปยังพนักงาน ระบบจะทำการโทรออกอัตโนมัติและส่งให้พนักงานรับสายเมื่อสามารถติดต่อลูกค้าได้ ทั้งนี้ระบบจะทำงานร่วมกับ Campaign ต่างๆที่ทำการกำหนดขึ้น
 4. Campaign Management คือการกระจายรายชื่อผู้ต้องการติดต่อให้กับพนักงาน โดยระบบสามารถบริหารจัดการแบบแยก Campaign โดยกระจายรายชื่อให้กับพนักงานเป็นรายบุคลหรือรายกลุ่ม และใช้ระบบการโทรออกแบบ Manual Call, Preview and Click to Call หรือ Predictive Call

Để biết thêm thông tin 0851085588

CRM

CRM เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โปรแกรม CRM จำเป็นต้องใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย ต่อการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลกับลูกค้า ประกอบด้วย

 1. Khách hàng hồ sơ là một cơ sở dữ liệu của khách hàng chủ yếu sử dụng dịch vụ. Cơ sở dữ liệu chứa các bản ghi của khách hàng Hệ thống có thể được thêm vào Chỉnh sửa thông tin khách hàng khi có sẵn. Nó cũng có một lịch sử liên hệ với khách hàng.
  • Customer Search
 2. vé Khiếu nại Vé nhân viên sử dụng hệ thống để ghi lại các khiếu nại của khách hàng. Cũng như phối hợp để giải quyết vấn đề này. Hệ thống sẽ ghi lại tất cả các khiếu nại và thực hiện một báo cáo.
  • Lịch sử trường hợp
 3. hệ thống cơ sở kiến ​​thức là một sản phẩm và dịch vụ của công ty dựa trên tri thức. Nhân viên sẽ tìm thấy trong phần này của hệ thống không được cung cấp bởi chương trình để cho phép nhân viên để tìm thông tin nhanh chóng và dễ dàng.
 4. Hệ thống báo cáo được cho là đang làm việc trên đội ngũ nhân viên CRM, mà có thể lấy dữ liệu từ Analytics để lay thị phẳng và chiến lược.
 5. Social Media Integrations
  • @Hàng
  • FaceBook
  • TWITTER
  • Panthip
  • live Chat
  • E-mail
  • tin nhắn
  • FAX
 6. Loại khác
  • Hỏi đáp
  • Script

Để biết thêm thông tin 0851085588

Giao diện người dùng

C Logic Soft Phone คือโปรแกรมสำหรับการใช้งานของพนักงาน ใช้สำหรับการโทรออกและรับสายเข้า ระบบจะแสดงสถานะต่างๆ เช่น

 • Đăng nhập - Out - Break Time
 • gọi đi
 • Cuộc gọi đã tiếp xúc
 • Lượng cuộc gọi nhận được
 • Lượng dòng xúc chờ đợi.
 • Lượng cuộc gọi mà không thể có được.
 • Bạn không thể gọi tình trạng
 • Nghe cuộc nói chuyện trở lại

Để biết thêm thông tin: 085 108 5588.

Ghi âm giọng nói


Voice Recording :คือระบบบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ระบบจะทำการบันทึกสายทุกการสนทนา ระบบสามารถเรียกฟังย้อนหลังโดยจะสามารถเลือกจาก

 • Ngày hoặc thời gian, bất cứ nơi nào.
 • Chọn từ một số địa chỉ liên lạc để gọi điện thoại hoặc đến thăm.
 • Bạn có thể chọn từ một số hoặc tên.
 • Hệ thống này có thể can thiệp trong khi các nhân viên có sẵn.
 • Hệ thống này cũng có thể duyệt báo cáo lại.

ประโยชน์ของ Voice Recording

 • Để có thể tìm kiếm các cuộc trao đổi giữa khách hàng và người lao động lạc hậu.
 • Có thể được sử dụng để đánh giá nhân viên của dịch vụ.
 • cuộc hội thoại ghi lại rằng rất quan trọng
 • Để kiểm tra nhân viên của dịch vụ.

Reporting / Dashboards

screen-shot-2016-11-25-at-1-53-30-pm

Reporting : คือระบบรายงานการดำเนินงานของทีม Contact Center ทุกสายที่มีการติดต่อเข้ามาระบบจะทำการบันทึกสถานะการทำงานทั้งหมด ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังหรือแสดงบนหน้าจอเพื่อแสดงสถานะ ( Dashboard ) การทำงานงานทีม Contact Center เช่น

 • Lượng cuộc gọi được tiếp xúc ở tất cả tại thời điểm đó.
 • nhân viên dòng cung cấp có sẵn.
 • Khối lượng của các cuộc gọi, danh bạ, cuộc gọi chờ đợi cả.
 • Khối lượng cuộc gọi, nhân viên không thể nhận cuộc gọi.
 • Tất cả nhân viên nhà nước có sẵn.
 • Trung bình nhân viên mỗi cuộc gọi.

Để biết thêm thông tin: 085 108 5588.

Dịch vụ

C Logic Contact Center รองรับและให้บริการ 3 รูปแบบหลักๆ คือ

 1. Trên Tiền đề: Liệu sản phẩm khách hàng mua hệ thống và nghĩ rằng khách hàng văn phòng của Kang. Khách hàng sẽ được đầu tư một lần toàn bộ hệ thống. Nhóm nghiên cứu sẽ cung cấp tư vấn, thiết kế hệ thống và dạy việc sử dụng cả hai quản trị viên và người dùng.
 2. Hệ thống cho thuê: CTC Logic là để thuê các hệ thống từ CTC logic sẽ chuẩn bị một hệ thống được cài đặt tại các địa điểm của khách hàng Tiea. Khách hàng sẽ thanh toán hàng tháng. Nhà thầu cho những khách hàng không muốn đầu tư thời gian và không có nhân viên hành chính. Nhóm nghiên cứu sẽ cung cấp tư vấn ngay từ đầu để tìm ra CTC Solutions logic thích hợp nhất sẽ giám sát hệ thống và dịch vụ sau bán hàng trong suốt thời gian hợp đồng.
 3. Cloud Contact Center : คือการที่ลูกค้าเช่าระบบเป็นรายเดือนโดยที่ระบบไม่ได้อยู่ที่สถานที่ของลูกค้า ลูกค้าชำระค่าบริการเป็นรายเดือน เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีพนักงานและสถานที่อยู่แล้ว ขอดีคือลูกค้าไม่ต้องมีความรู้เรื่องระบบและเป็นการลงทุนที่ต่ำมาก

Gọi ngay bây giờ: 0851085588

Id đường dây: @clogic