Muốn mua một hệ thống Call Center


Lắp đặt tại địa điểm của khách hàng. Có một sự đầu tư một thời gian sau khi dịch vụ bán hàng.

hệ thống Call Center đang cung cấp nó ở văn phòng của riêng bạn.

Cân nhắc việc mua một hệ thống của riêng mình.

1. Có kiến ​​thức về hệ thống và yêu cầu điều chỉnh để làm việc suốt ngày đêm.

2. Các vị trí thích hợp của một hệ thống tốt hơn.

3. Tôi có rất nhiều tính toán nhân viên Call Center.

4. Ngân sách đầu tư

5. Hệ thống này rất phức tạp.

6. Để duy trì cao như thế.

ưu điểm

1. Hệ thống điều khiển hoạt động tốt.

2. Để phát triển một hệ thống để kết nối với người kia thì không.

3. Đầu tư dài hạn

khuyết điểm

1. Chi phí đầu tư cao.

2. Nhân viên cần phải có kiến ​​thức chuyên môn trong hệ thống chăm sóc.

3. Chi phí để quản lý mỗi năm.

4. Công nghệ này đang thay đổi tất cả các thời gian.

5. 3 mất ít nhất một tháng để thực hiện Thiết lập Hệ thống.

Gọi ngay: 085 108 5588