Dịch vụ

C Logic Contact Center รองรับและให้บริการ 3 รูปแบบหลักๆ คือ

  1. Trên Tiền đề: Liệu sản phẩm khách hàng mua hệ thống và nghĩ rằng khách hàng văn phòng của Kang. Khách hàng sẽ được đầu tư một lần toàn bộ hệ thống. Nhóm nghiên cứu sẽ cung cấp tư vấn, thiết kế hệ thống và dạy việc sử dụng cả hai quản trị viên và người dùng.
  2. Hệ thống cho thuê: CTC Logic là để thuê các hệ thống từ CTC logic sẽ chuẩn bị một hệ thống được cài đặt tại các địa điểm của khách hàng Tiea. Khách hàng sẽ thanh toán hàng tháng. Nhà thầu cho những khách hàng không muốn đầu tư thời gian và không có nhân viên hành chính. Nhóm nghiên cứu sẽ cung cấp tư vấn ngay từ đầu để tìm ra CTC Solutions logic thích hợp nhất sẽ giám sát hệ thống và dịch vụ sau bán hàng trong suốt thời gian hợp đồng.
  3. Cloud Contact Center : คือการที่ลูกค้าเช่าระบบเป็นรายเดือนโดยที่ระบบไม่ได้อยู่ที่สถานที่ของลูกค้า ลูกค้าชำระค่าบริการเป็นรายเดือน เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีพนักงานและสถานที่อยู่แล้ว ขอดีคือลูกค้าไม่ต้องมีความรู้เรื่องระบบและเป็นการลงทุนที่ต่ำมาก

Gọi ngay bây giờ: 0851085588

Id đường dây: @clogic