Campaign Managements

IVR là một hệ thống trả lời tự động Hệ thống sẽ ghi lại tin nhắn thoại trên menu của dịch vụ. Vì vậy, khách hàng có thể lựa chọn từ một danh mục các dịch vụ bằng cách cung cấp người lao động trước khi cuộc gọi. Hệ thống này có thể cung cấp dữ liệu âm thanh để trả lời câu hỏi cơ bản tự động.

Hệ thống kết nối máy tính-máy tính Bằng cách sử dụng hệ thống điện thoại làm phương tiện truyền thông.
Hệ thống tương tác với người dùng bằng giọng nói. Trong khi người dùng sẽ đặt hàng hoặc yêu cầu dịch vụ cho hệ thống bằng cách nhấn vào các nút số trên quay số.
Điện thoại để vận hành hệ điều hành như mong muốn. Nó là một sự thay thế cho những người không có quyền truy cập vào nội thất.
Lưới

Để biết thêm thông tin 0851085588