Giải pháp Cho thuê Hệ thống

บริการให้บริการเช่าระบบ Contact Center ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินงานโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนซื้อระบบ เพี่ยงแต่ลูกค้าจ่ายค่าบริการเช่าระบบเป็นรายเดือน CTC LOGIC จะ Set Up ระบบและติดตั้งระบบไว้ที่สำนักงานของท่าน และพร้อมกับบริการหลังการขายให้กับท่าน

CTC Logicให้บริการเช่าระบบ Contact Center โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ของลูกค้าและคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ข้อควรพิจารณาในการเลือก Solution มีดังนี้

 1. Tôi không muốn mua một hệ thống.
 2. Không có kiến ​​thức về CNTT
 3. Địa điểm và nhân viên tiếp tân đã.
 4. ดำเนินการ Contact Center มาอยู่แล้ว
 5. ต้องการระบบ Contact Center ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้
 6. ต้องการระบบ Contact Center ที่สามารถรองรับสายที่เข้ามาพร้อมๆกันมากๆ

Bước dịch vụ

 1. ศึกษาความต้องการ Contact Center ของลูกค้า
 2. Thiết kế hệ thống để phù hợp với công việc của khách hàng.
 3. Chuẩn bị hệ thống
 4. Tư vấn về việc chuẩn bị cơ sở khách hàng.
 5. Cài đặt hệ thống
 6. Đào tạo
 7. Dịch vụ hậu mãi Có một quản trị viên hệ thống trong suốt thời gian thuê.
 8. Sạc hàng tháng.

Gọi ngay bây giờ: 085 108 5588